Facebook

Nederland Zorgt voor Elkaar – netwerk van burgerinitiatieven

Nederland Zorgt voor Elkaar – netwerk van burgerinitiatieven


Het aantal burgerinitiatieven is in de afgelopen in Nederland sterk toegenomen. Medio 2017 zijn er al ongeveer 400 initiatieven. De reden daarvoor is dat mensen meer en meer het eigenaarschap over hun eigen leven en hun directe leefomgeving willen krijgen.

De initiatieven bieden ondersteuning aan ouderen, mensen met een beperking en inwoners van wijken en dorpen. Het aanbod varieert van vrijwilligersactiviteiten tot combinaties met professionele zorg. Soms in combinatie met zorgwoningen erbij en soms met een veelheid van activiteiten om tot een wijkorganisatie of maatschappelijke onderneming te komen.

Vaak worden coöperaties opgericht waarvan alle inwoners van een wijk of dorp lid kunnen worden. Zo ontstaat een nieuw maatschappelijk middenveld van burgerinitiatieven op de gebieden van zorg, welzijn en energie. Het zijn gemeenschappen die zorgen voor meer omzien naar elkaar en sociale cohesie, met neveneffecten zoals meer ondernemerschap, duurzaamheid, democratie en koopkracht. Begin 2016 heeft een aantal koplopers het initiatief genomen tot het oprichten van een landelijk netwerk voor bewonersinitiatieven in het sociale domein.

In mei 2016 heeft het netwerk de naam Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) gekregen. Op 25 maart 2017 is NLZVE aan de achterban en buitenwereld gepresenteerd tijdens het ‘We doen het zelf wel’ festival. Informele vereniging Nederland Zorgt Voor Elkaar is een community van burgerinitiatieven, waarin de deelnemers samen streven naar hetzelfde doel. De juridische structuur is vooralsnog die van een informele vereniging.

De vereniging kent een dagelijks bestuur, dat bestaat uit Jacques Allegro, Ben van Essen, Jan Smelik en Jan Snijders. Verder is er een informele initiatiefgroep die regelmatig meedenkt over het beleid en als klankbord dient voor het dagelijks bestuur. Er zijn vier werkgroepen, die zich respectievelijk bezighouden met organisatie & belangenbehartiging, kennis & onderzoek, strategie en financiën. De visie van de vereniging is: ‘Wij zien een cruciale rol voor bewoners, actieve burgers in wijken en dorpen, die vanuit de kernwaarden van het coöperatieve gedachtengoed de zorg en welzijn voor bewoners die ondersteuning nodig hebben op een duurzame manier gaan organiseren. Want van hen (dus onszelf) zullen we het op de langere termijn echt moeten hebben.’ De missie van de vereniging is: een brede emancipatiebeweging op gang brengen, met als doel dat bewoners die zelf de regie in hun wijken en dorpen willen nemen door de ‘systeemwereld’ als volwaardige partners worden gezien en het makkelijker wordt om dingen voor elkaar te krijgen.

De regionale netwerken, zoals de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, Stichting Omzien Naar Elkaar en de Stadsdorpen Amsterdam, zullen een belangrijke schakel blijven tussen het landelijk netwerk en de lokale initiatieven en zij blijven ook gewoon actief. Maar initiatieven kunnen zich als ze dat willen ook buiten hun regionetwerk om met NLZVE associëren.

Op de agenda van NLZVE voor de periode 2017-2018 staan vijf hoofdactiviteiten:
1. Organisatie van het landelijke netwerk Algemeen mei 2017 – dec 2018 2. Strategisch plan Algemeen mei 2017 – sep 2017 www.aandachtvooriedereen.nl
3. Verkennerstocht en actieagenda Belangenbehartiging sept 2017 - mei 2018
4. Helpdesk Ondersteuning mei 2017 – dec 2018
5. Ronde Tafel 2025 Onderzoek mei 2017 – mrt 2018

Meer informatie
Zie de website: http://nlzorgtvoorelkaar.nl/ 
De helpdesk is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en 06- 288 72 820.

Bron: Nieuwsbrief Aandacht voor Iedereen

Ulrum

DörpsZörg Ulrum is één van de burgerinitiatieven die aangesloten zijn bij Nederland Zorgt voor Elkaar. Ze zijn op dit moment druk bezig met het realiseren van een nieuw ontmoetingspunt. Daar wordt twee keer per maand samen gegeten. Dat is één van de vele activiteiten. Foto: Hans van der Heide

 

Video

Ga naar boven