Facebook

Huisbezoek door vrijwilligers van Humanitas in Tv-programma ‘Oog voor senioren’

Van onze redactie 
Het tv-programma ‘Oog voor Senioren’ van rtv-RSO besteedde op 10 december aandacht aan het vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas. In dit artikel is een link naar de Tv-uitzending opgenomen. 
Frans Kroon heeft een gesprek over het vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas met projectcoördinator Ineke Eebes en vrijwilliger Harry Wubs.
Harry is tien jaar vrijwilliger. “Ik wilde na mijn prepensioen wat terugdoen voor de maatschappij. Er is veel behoefte aan aanspraak. Sommige mensen zitten alleen maar binnen. Je zegt niet zo makkelijk: ik heb behoefte aan contact. Maar als je contact hebt, vertellen mensen hun levensverhaal.”
Harry komt in principe elke week bij iemand. Hij besteedt twee dagdelen per week aan vrijwilligerswerk. 
“Wat we doen tijdens een huisbezoek? We drinken een kopje thee, doen een spelletje en gaan er ook op uit. Zonlicht is zo belangrijk als je veel binnen zit. Dan doen we boodschappen of gaan we ergens koffiedrinken. We gaan ook weleens naar een museum.” 
Ineke Eebes vertelt welke ondersteuning vrijwilligers krijgen vanuit Humanitas. “De vrijwilligers krijgen een rolstoeltraining en volgen workshops. Ook organiseren we intervisie tussen vrijwilligers onderling.” 
Het interview is te zien via link http://rtv-rso.nl/videos-archive/
Klik op de uitzending van 10 september 2017. Het interview begint direct en loopt door tot 14:52 minuten. 
 
Voorbereiding op het interview. V.l.n.r. Frans Kroon, Ineke Eebes en Harry Wubs. Foto: Seniorenkrant Groningen
 

Video

Ga naar boven