Facebook

Het Zorginstituut en de kwaliteitskaders

Het Zorginstituut en de kwaliteitskaders

Door Willem Winters
 Ik was van plan een stukje te schrijven over de 2,1 miljard voor de verbetering van de verpleeghuiszorg. Dat bedrag volgde uit de berekeningen van het Zorginstituut.
Het Zorginstituut, ik heb er tot nu nooit van gehoord. Wat doen die. Ik zoek op internet: Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: wij zorgen ervoor dat die pijlers een sterk fundament vormen. Daarmee behartigen wij het belang van iedereen die op grond van de Zvw en de Wlz*) recht heeft op zorg.
Niet zo erg duidelijk: ...'pijlers' die een 'fundament' vormen.
Maar het wordt nog erger. Onder het kopje Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat:
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in het Register en voert de regie op de implementatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sector.
De partijen in de verpleeghuiszorg werken aan de opdrachten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De stuurgroep Kwaliteitskader is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de opdrachten. In deze stuurgroep zijn de zorgaanbieders, de professionals, de cliënten en de zorgkantoren vertegenwoordigd. De stuurgroep moet ALS geheel akkoord gaan met de opdrachten. Ze bewaakt de voortgang en toetst ook of de werkplannen voldoen aan het Kwaliteitskader.
Ik geloof dat er een klein kloofje gaapt tussen de taal van het zorginstituut en de dagelijkse werkelijkheid in een verpleeghuis. De verdere bespreking van die 2,1 miljard komt een volgende keer.
Zvw: Zorgverzekeringswet. Wlz: Wet langdurige zorg (red.)
Informatie over de dagelijkse gang van zaken.
Foto: Seniorenkrant Groningen

Meer in deze categorie:

radio online

 

 

 

 

Video

Ga naar boven