Facebook

Samen kunst verkennen – werkgroepen aan de slag met creatieve plannen

Door Wilma Colewij

Op 1 november 2017 zijn de deelnemers aan het project Samen kunst verkennen voor de tweede keer bij elkaar gekomen in de grote zaal van VRIJDAG aan de St. Jansstraat in Groningen.

Na een korte uitleg door Gert Los werd iedereen uitgenodigd om zijn of haar voorkeuren kenbaar te maken, zowel qua inhoud als kunstvorm. De deelnemers die elkaar voor een groot deel niet kenden, vormden spontaan een aantal werkgroepen in de grootte van 3 à 5 personen. De praktische redenen daar achter: zo kun je makkelijk samen op stap met één auto en je praat makkelijk aan één tafel.

Door elkaars ideeën voor een kunstproject te verkennen en uit te wisselen ontstonden mooie plannen met de mogelijkheid om, waar gewenst, nog onderling te kunnen ruilen.

Bij de presentaties van elke groep viel de rijkdom aan creatieve en inspirerende ideeën op. Ook de plannen voor een mogelijke aanpak lieten zien, dat de eigen netwerken belangrijk kunnen zijn. De deelnemers gaven zichzelf vooral veel vrijheid om waar nodig en gewenst nog zaken aan te passen.

Opvallend was hoe makkelijk de diverse groepjes onderling verbindingen legden tussen hun projecten. Die kruisbestuiving wordt voortgezet op 13 december. Dan komt de hele groep van 25 mensen opnieuw bij elkaar om elkaar bij te praten. 

Ook de bijvangst van deze middag was verrassend: wie zin of belangstelling heeft kan samen met andere deelnemers op pad gaan om kunst te verkennen in musea en theaters.

Met enthousiasme gaat iedereen nu aan het werk.

Op naar april 2018 voor de "grande finale" van de resultaten van dit project. Dan komt vooral aan de orde: welke meerwaarde heeft dit Samen kunst verkennen voor jou persoonlijk.

Foto: Seniorenkrant Groningen

Ga naar boven