Facebook

Selectie

En de majoor zag dat het goed was

‘Bij Bosshardt’ eten doorbreekt isolement

Door Arnold de Meijer

Al ruim voor het begin van de maaltijd is het al aardig druk ‘Bij Bosshardt’. Regelmatig komen er nog mensen binnen en zoeken een plekje aan de tafels. Er worden groeten uitgewisseld en drukke gesprekken ontspinnen onder het genot van een bakkie koffie. ‘Eenzaamheid en daaruit voortvloeien isolement is een verschrikkelijk probleem’, vertelt Femke Penninga (28) en maatschappelijk werkster van het Leger des Heils. ‘Wij ondersteunen de samenhang in de buurt door het bieden van een ontmoetingsplek. Hierdoor creëren we een sociaal netwerk voor mensen in isolement. We zijn laagdrempelig en iedereen is welkom, jong, oud, rijk, arm, aanhanger van welk geloof dan ook, allochtoon of autochtoon, maakt niet uit. Het gaat erom dat we elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek raken. De belangstelling is groot.’

‘Mijn drijfveer is, dat ik iets wil betekenen voor mensen. Als iedereen de wereld nu een klein stukje beter maakt: hoe mooi wordt het dan maar. Het is toch prachtig dat mensen die in dezelfde flat wonen elkaar hier voor het eerst ontmoeten en het nu ook fijn hebben op de flat. Daar doe je het voor.’

 Aan tafel zitten inmiddels bijna veertig mensen. Vrijwilligers dekken ondertussen de tafel. Schalen met zilveruitjes en augurken, mosterd, servetten en bestek worden liefdevol over de tafels verspreid. Borden met boerenkool met een flink stuk worst worden voor de eters neer gezet. Het onderlinge geklets wordt alleen maar onderbroken door smakelijk smakken.

Een mevrouw van circa 65 zit op de hoek van de tafel en is druk in gesprek met een voormalig chauffeur van ongeveer dezelfde leeftijd. ‘Ik ben hier elke donderdag’, vertelt zij enthousiast. ‘Het is hier gezellig, je komt onder de mensen en doet nieuwe vriendschappen op.’ ‘En het is natuurlijk stukken beter dan in je eentje zitten te eten’, vult de man aan. ‘Ik heb hier een hoop mensen leren kennen.’

Karina Veenstra (51) is vrijwillige dag coördinator. ’Hier ben ik nu drie weken, maar heb ook ervaring opgedaan in de Korrewegwijk en de Hoogte en in een inloophuis in mijn eigen wijk. Het is wel heel mooi als je iets kunt betekenen voor anderen. Ik denk ook dat dat mijn drijfveer is.’

Volgens haar voegt de combinatie van winkel en de ontmoetingsplek iets toe. ‘De winkel genereert veel beweging en daardoor komen mensen uit verschillende groepen met elkaar in contact. Voor een ontmoetingsplek in de eigen buurt is dat fundamenteel. Natuurlijk draagt de open, ontspannen sfeer daar ook aan bij. Iedereen is hier aardig tegen elkaar.’

 

Dat ‘Bij Bosshardt’ in een behoefte voorziet spreekt uit de toename van de openingstijden. Met ingang van februari gaat ‘Bij Bosshardt’ ook op maandag open en er wordt gestreefd naar een avondopening in de maand om nog meer mensen te kunnen opvangen. Dit geheel in de sfeer die Majoor Bosshardt voor ogen stond. Zij hangt meer dan levensgroot aan de muur. En vanaf die plek ziet de majoor dat het goed is.

  

Kaderverhaal 1

Bij Bosshardt

In 2008 opende het Leger des Heils de eerste ‘Bij Bosshardt’ in Amsterdam. ‘Bij Bosshardt’ zijn buurtsteunpunten voornamelijk in wijken en buurten die worden gekenmerkt door relatief (grote) sociale achterstand. Iedereen uit de wijk, jong en oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon, is welkom om te praten en te luisteren, om iets te doen of zomaar te zitten. Men kan er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, een gezellige maaltijd, activiteiten en doorverwijzing naar instanties. De activiteiten worden afgestemd op de behoefte van de buurt.

De rol van de bewoners van de buurt is essentieel. Bovendien draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling zoals samenwerken, organiseren, uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Mensen krijgen daardoor het gevoel erbij te horen, ertoe doen. Bovendien doen mensen contacten op, bouwen een nieuw sociaal netwerk en komen daardoor uit hun isolement en eenzaamheid.

Doelstelling van “Bij Bosshardt’ is het tot stand brengen van contacten tussen mensen in de buurt. Hierdoor wordt de samenhang in de buurt vergroot. ‘Bij Bosshardt’ wil buurtbewoners uit hun eenzaamheid halen, geeft de buurtbewoner een positieve kijk op en vertrouwen in de ander en zichzelf.

 

Kaderverhaal 2

Majoor Alida Bosshardt

Voor veel mensen was Majoor Alida Bosshardt (1913- 2007) het gezicht van het Leger des Heils in Nederland. Zij begon te werken in een kindertenuis en wist tijdens de tweede wereldoorlog circa zeventig kinderen, waaronder Joodse kinderen naar onderduikadressen te brengen. Daarvoor ontving zij de Yad- Vashem onderscheiding van de staat Israël.

 Met haar innemende persoonlijkheid, haar opgewekte, zorgzame en eigenzinnige karakter, zette zij zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees. Door haar goodwillwerk in het centrum van Amsterdam werd zij een bekende verschijning op De Wallen. Met haar mandje, vol met De Strijdkreet werd zij voor velen een vertrouwenspersoon. Zij heeft het gebod: “Heb uw naasten lief gelijk u zelve’ in daden omgezet. De buurtontmoetingsplekken ‘Bij Bosshardt’, getuigen daar elke dag van.

radio online

Video

Ga naar boven