Facebook

Onveiligheid van mensen met dementie moet een start zijn voor vernieuwing

Onze krant schreef op 27 augustus over een onderzoek van Alzheimer Nederland 'Onveilige situaties thuis' onder bijna 700 mantelzorgers. Wij vroegen Dik Baalbergen, projectleider bij het Odensehuis Groningen, om een reactie.


Baalbergen: “Uit het onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers zich ongerust maken over de veiligheid van mensen met dementie. Als reactie daarop komen al gauw standaardoplossingen op tafel: meer huishoudelijke hulp en meer dagopvang. Maar ik zou ook wat breder willen kijken. Er is dringend vernieuwing nodig in de ondersteuning van mensen met dementie. Laten we goed luisteren naar wat de mensen zelf willen. Zij hebben vooral last van knellende regels en voorschriften. Dat horen we vaak in het Odensehuis Groningen, een inloopcentrum in de stad voor mensen met geheugenproblemen en voor hun familie en andere naasten. De deelnemers maken zelf van het Odensehuis een plezierige omgeving. Zij willen met eigen oplossingen aan de slag. Ook in de thuissituatie willen ze kwaliteit van leven ervaren. Dat is niet makkelijk en daar hebben we iedereen bij nodig met goeie ervaringen, inzichten en inzet.”
Wie met Dik Baalbergen hierover door wil praten kan hem bellen: 06-18957410.
Foto: Seniorenkrant Groningen

Ga naar boven