Facebook

Help mee crisiszorg en herstel te verbeteren - onderzoek

Help mee crisiszorg en herstel te verbeteren - onderzoek

Dit artikel bevat een oproep van MIND, Landelijk Platform Psychische gezondheid. Mind herhaalt het onderzoek naar crisisopvang en zorg dat in 2016 ook gehouden werd onder cliënten en familie. Wat gaat goed en wat kan beter? En wat droeg bij aan preventie en herstel?  

Hebt u in 2017 te maken gehad met een psychische crisis of met crisisopvang? Of iemand in uw omgeving? Of heeft u een crisis juist kunnen voorkomen door preventieve activiteiten?
Dan horen wij graag uw ervaringen.

Uw ervaring met crisiszorg en herstel

We zijn benieuwd of er tijdig zorg wordt geboden in een crisissituatie en of familieleden of ervaringsdeskundigen worden betrokken. En wat heeft bijdragen aan preventie en herstel.
Waarmee heeft u goede ervaringen en wat kan er beter?

Meedoen aan de enquête?

Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u meedoen aan de enquête ‘Crisiszorg en herstel’. Familieleden en mantelzorgers kunnen deze ook invullen.
Klik op de link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorgenherstel
Het invullen kost u ongeveer 15 tot 20 minuten en uw persoonsgegevens worden anoniem verwerkt.

Resultaten

In 2016 werd deze landelijke enquête voor het eerst gehouden.
Sindsdien zijn er veranderingen in gang gezet bij gemeenten, in de zorg en in de preventie. Met uw hulp willen we nu laten zien wat de mensen om wie het gaat, daarvan merken.

Uw antwoorden leveren waardevolle signalen en tips op voor andere mensen en voor instellingen, overheden en belangengroepen.

Tot slot

Kent u mensen die mee zouden willen doen aan deze enquête?
We stellen het op prijs als u de oproep wilt delen.

Foto: Seniorenkrant Groningen

Video

Ga naar boven