Facebook

Twee miljard extra voor ouderenzorg – wat vinden ouderen belangrijk?

Twee miljard extra voor ouderenzorg – wat vinden ouderen belangrijk?
Van onze redactie
Er komt meer geld voor de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Wat vinden de bewoners daarbij belangrijk? Een gesprek met Hermien Noordhoff, voorzitter Centrale Cliëntenraad van ZINN en Akkie Hofstee, voorzitter Groningen Plus en oud-directeur Zorgbelang Groningen.
Het nieuwe kabinet gaat jaarlijks zo’n 2 miljard per jaar meer investeren in de ouderenzorg, mede door de actie Hugo Borst en Carin Graemen. Zij stelden aan de orde dat te veel kwetsbare ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen structureel niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Wat vinden ouderen belangrijk?
Hermien Noordhoff: “Ouderen willen wat we allemaal willen. Lekker eten, een goede verzorging, een vriendelijk woord, goede bejegening. Als je thuis woont regel je dat zelf. In een instelling kun je dat niet meer alleen regelen.”
Akkie Hofstee: “Ouderen worden vaak gezien als een kwetsbare groep. Dat roept op dat anderen denken dat zij het voor hen moeten beslissen. Ouderen willen gehoord worden. Betrek hen er veel meer bij, ook bij de inzet van deze gelden. Ga uit van hun eigen regie. Ga niet uit van wat ze niet kunnen, ze kunnen heel veel. Mijn zus heeft Alzheimer. Ze kan niet verwoorden waar ze blij van wordt, maar je kan het wel zien/aanvoelen. Betrek bewoners en de mensen die het werk doen er meer bij. Maar ook de familie.”
“Het vraagt een andere benadering van medewerkers en van familie, “concludeert Noordhoff. “Zij moeten eraan wennen dat mensen meer zelf kunnen en willen.”
In september verscheen het rapport 'Gelukkig in een verpleeghuis?' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Van de 958 ondervraagde bewoners is 85 procent tevreden, slechts 4 procent is ontevreden. De rest is neutraal. Valt het wel mee allemaal?
“Het gaat om gemiddelden,” reageert Hofstee. “Ouderen in deze situatie hebben de neiging om zich positiever te presenteren dan ze werkelijk zijn. En ze hebben oog voor het personeel: ‘Kijk eens hoe hard die meiden lopen’.” Ook Noordhoff relativeert de cijfers. “Deze groep klaagt niet. Is afhankelijk. Familie klaagt ook niet vanwege de afhankelijkheid.
In veel huizen in het Noorden gaat het wel goed of ze trekken de aandacht niet. Er gaan ook veel dingen wel goed. “
Het commentaar van SCP-auteur Van Campen is: ‘’De basiszorg is vaak in orde, je krijgt eten, een bed, wordt gewassen. Maar de tijd voor persoonsgerichte zorg ontbreekt vaak “
Daar is Hofstee het mee eens. “Dat klopt ook wel. De bewoners en de mensen op de werkvloer herkennen dat wel. Mijn zus woont in een verpleeghuis en daar is een huiskamer voor zes bewoners met dementie. Nu staat de deur tussen twee afdelingen open: een verdubbeling van het aantal bewoners. Hoe is het dan met de aandacht? Personeel heeft dan amper tijd om met bewoners aan tafel te zitten en dingen met ze te doen.”
Noordhoff zet een streep door het onderscheid tussen basiszorg en persoonlijke aandacht: “Aandacht is ook basiszorg.”
Meer personeel betekent niet automatisch meer aandacht.
Hofstee: “Leidinggevenden moeten opnemen in hun aansturing hoe belangrijk het is dat bewoners voelen dat er aandacht is. En: hoe gaat de leiding zelf met het personeel om. Maar onderschat de medewerkers op de werkvloer niet. Verzorgenden doen dat vaak heel goed.” Al is de ene medewerker de ander niet, voegt Noordhoff toe.
Het Zorginstituut Nederland heeft kwaliteitseisen geformuleerd voor verpleeghuizen. Voor dit plan moet vanaf 2012 2,1 miljard euro worden uitgetrokken. Is dat genoeg?
Hofstee en Noordhoff zeggen niet meteen ja. “Laten we nu en straks kijken hoe het geld besteed wordt. Wat zijn de resultaten voor zorg, inclusief de persoonlijk aandacht. Daar moeten we bovenop zitten.”

Er is genoeg werk aan de winkel. Lees om een indruk op te doen de Kerncijfers Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen van het SCP. Een kwart van de bewoners komt zelden of nooit buiten. Een kwart van de bewoners wordt vaak belemmerd door pijn. Driekwart heeft geheugenklachten. En nog meer ernstige – en gelukkig ook positieve – gegevens.
https://www.scp.nl/Nieuws/Kerncijfers_leefsituatie_ouderen_in_verpleeghuizen_en_verzorgingshuizen
Op zondag 8 oktober werd een interview van rtv-RSO met Akkie Hofstee en Hermien Noordhoff over hetzelfde onderwerp uitgezonden op OOG-TV. Klik op de link om het interview te bekijken.

https://youtu.be/mCl-il5EqEA

In het eerste kwartier van de uitzending staat een interview met Wil Koopman (bestuurder ZINN) en Gerda Teune (Assurantiekantoor P. Teune/ financieel advies).
Akkie Hofstee (l) en Hermien Noordhoff. Foto: Seniorenkrant Groningen.

Video

Ga naar boven